BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

Địa chỉ: P503, P504 Nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) -37664045   Di động: 091.259.6789   
E-mail: bmvth@utc.edu.vn; bmktvt@gmail.com

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Cảnh Minh
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: PGS.TS
Chi tiết
Họ và tên: Trần Hoài Trung
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn
Học vị: TS
Chi tiết
Họ và tên: Trịnh Quang Khải
Năm sinh: 1979
Chức vụ: TP. Hợp tác Quốc tế & NCPT
Học vị: TS
Chi tiết
Họ và tên: Võ Trường Sơn
Năm sinh: 1973
Chức vụ: PGĐ Trường ĐH GTVT phân hiệu tại TP. HCM
Học vị: TS - GVC
Chi tiết
Họ và tên: Trần Xuân Trường
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Trưởng Ban TCHC (CS2)
Học vị: TS - Giảng viên chính
Chi tiết
Họ và tên: Nghiêm Xuân Anh
Năm sinh: 1975

Học vị: TS
Chi tiết

 
Họ và tên: Ngô Thế Anh
Năm sinh: 1975
Học vị:  NCS.ThS
Chi tiết
Họ và tên: Mai Thị Thu Hương
Năm sinh: 1976
Học vị: ThS
Chi tiết

Họ và tên: Đỗ Việt Hà
Năm sinh: 1978
Học vị: TS
Chi tiết

 

Họ và tên: Đàm Mỹ Hạnh
Năm sinh: 1981
Học vị: ThS
Chi tiết
 
 
Họ và tên: Lê Minh Tuấn
Năm sinh: 1981
Học vị: ThS
Chi tiết
Họ và tên: Trần Đức Trung
Năm sinh: 1982
Học vị: NCS.ThS
Chi tiết
Họ và tên: Trần Quang Thanh
Năm sinh: 1982
Học vị: NCS.ThS
Chi tiết

Họ và tên: Nguyễn Diệu Linh
Năm sinh: 1984
Học vị: ThS
Chi tiết

Họ và tên: Chử Hoài Nam
Năm sinh: 1986
Học vị: ThS
Chi tiết

Họ tên: Trần Thị Lan
Năm sinh: 1988
Học vị: TS
Chi tiết

Họ tên: Nguyễn Văn Khởi
Năm sinh: 1988
Chức vụ: Bí thư Đoàn Trường
Học vị: ThS
Chi tiết