BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

Địa chỉ: P503, P504 Nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) -37664045   Di động: 091.259.6789   
E-mail: bmvth@utc.edu.vn; bmktvt@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Nguyễn Cảnh Minh
Năn sinh: 1963
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: TS
Năm bắt đầu giảng dạy: 1985
Điện thoại: 0912 596 789
Email: bmktvt@gmail.com

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Mạng di động thế hệ mới

• Công nghệ IoT