BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

Địa chỉ: P503, P504 Nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) -37664045   Di động: 091.259.6789   
E-mail: bmvth@utc.edu.vn; bmktvt@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Võ Trường Sơn
Năn sinh: 1973
Chức vụ: PGĐ Trường ĐH GTVT phân hiệu tại TP. HCM
Học vị: Tiến sỹ - Giảng viên chính
Năm bắt đầu giảng dạy: 1996
Điện thoại: 0939 251 175
Email: vtson@utc2.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Hệ mờ; 

• Mạng số liệu; 

• ITS.