Thông tin tuyển dụng kỹ sư Điện tử - Viễn thông Mobifone 2021.

Thông tin tuyển dụng kỹ sư Điện tử - Viễn thông Mobifone 2021.

Đối tượng: Kỹ sư tốt nghiệp hệ chính quy 

Tuổi đời: Dưới 35

Ưu tiên TOEIC 450 trở lên

Mức thu nhập bình quân trên 20 triệu đồng.

Chi tiết, liên hệ & nộp hồ sơ xem thông báo đính kèm.