BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

Địa chỉ: P503, P504 Nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) -37664045   Di động: 091.259.6789   
E-mail: bmvth@utc.edu.vn; bmktvt@gmail.com

NGÀNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông là trang bị cho người học các kiến thức cơ bản tích hợp ở ba lĩnh vực Điện tử - Viễn thông - Công nghệ thông tin, các công nghệ mới, có khả năng nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, khai thác các hệ thống hiện đại, thích ứng tốt trong môi trường làm việc của các Tập đoàn, các Tổng công ty, các Cơ quan, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài... Bên cạnh đó người học cũng được trang bị phương pháp tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thực hành, sáng tạo và làm việc độc lập.

Ở bậc đào tạo Thạc sỹ, học viên được trang bị các kiến thức nâng cao và chuyên sâu trong lĩnh vực Kỹ thuật Viễn thông, có khả năng ứng dụng tốt trong thực tế.

Ở bậc đào tạo Tiến sỹ, đào tạo nguồn nhân lực cao có năng lực sáng tạo, có khả năng đưa ra các lý thuyết, mô hình và giải pháp mới - tiên tiến và có khả năng nghiên cứu và tổ chức triển khai ứng dụng vào trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

Bộ môn đảm nhận

 • ▪ Đào tạo bậc Đại học - chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông (thuộc ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông mã số: 7.52.02.07.03);
 • ▪ Đào tạo bậc Thạc sỹ - ngành Kỹ thuật Viễn thông (mã số 8.52.02.08);
 • ▪ Đào tạo bậc Tiến sỹ - ngành Kỹ thuật Viễn thông (mã số 9.52.02.08);

ở cả hai cơ sở của Trường ĐH GTVT với các chương trình:

 •  Hệ đại học (4,5 năm);
 •  Hệ liên thông (2 năm);
 • ✓ Hệ vừa làm vừa học (4,5 năm);
 •  Hệ cao học (1,5 năm cho thạc sỹ ứng dụng và 2 năm cho thạc sỹ nghiên cứu);
 • ✓ Hệ tiến sỹ (3 năm cho hệ tập trung, 4 năm cho hệ không tập trung);
 • ✓ Hệ liên kết đào tạo trong và ngoài nước.

Các thông tin cụ thể về chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành tham khảo mục Đào tạo  trên website: http://feee.utc.edu.vn.

Đến tháng 06/2016 Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông đã đào tạo được:
 • ✓ 20 Khóa ở Cơ sở I và 21 khóa ở Cơ sở II với tổng cộng hơn 3200 Sinh viên tốt nghiệp.
 • ✓ 12 Khóa cao học ở cả 2 Cơ sở I và II (từ năm 2003) với tổng cộng hơn 420 Thạc sỹ.
 • Lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông K52 (2015).