BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

Địa chỉ: P503, P504 Nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) -37664045   Di động: 091.259.6789   
E-mail: bmvth@utc.edu.vn; bmktvt@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Trịnh Quang Khải
Năn sinh: 1979
Chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế & NCPT
Học vị: Tiến sỹ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2002
Điện thoại: 098 691 3179
Email: khaitq@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU