BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

Địa chỉ: P503, P504 Nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) -37664045   Di động: 091.259.6789   
E-mail: bmvth@utc.edu.vn; bmktvt@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Nguyễn Văn Khởi
Năn sinh: 1988
Chức vụ: Bí thư đoàn Trường
Học vị: Thạc sỹ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2012
Điện thoại: 0977 868 525
Email: khoi.utc@gmail.com; nvkhoi@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Nghiên cứu thiết kế Anten

• Nghiên cứu công nghệ và kỹ thuật trong thông tin di động thế hệ thế hệ mới

• Nghiên cứu hệ thống thông tin quang và vi mạch quang tử tích hợp