• Hội chợ Techmart 2010
  • Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa
  • nhận danh hiệu SV Năm tốt tại Quốc Tử Giám
  • Hoạt động sinh viên
  • Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa
  • SV thực hành tại PTN
  • Hội thảo ITS 2005
  • Khoa Điện - Điện tử
  • Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
  • Đề tài KC03-05 & KC03-21