MỤC TIÊU

Khoa Điện - Điện tử đảm nhận việc đào tạo ở cả hai cơ sở gồm 03 ngành đào tạo bậc Đại học (với 08 chuyên ngành), 03 ngành đào tạo bậc Thạc sỹ (với 04 chuyên sâu) và 02 ngành đào tạo bậc Tiến sỹ.

Mục tiêu là đào tạo các kỹ sư sau khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên ngành, nắm chắc các công nghệ mới, có khả năng nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, khai thác, thích ứng tốt trong môi trường làm việc của các tập đoàn, các tổng công ty, các cơ quan, cũng như các công ty trong và ngoài nước. bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị phương pháp tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thực hành, sáng tạo và làm việc độc lập.

Các kỹ sư có thể tiếp tục được đào tạo ở bậc học cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ) ở trong cũng như ngoài nước.

Kết quả đào tạo trong 17 năm qua từ 1998 - 2015 (ở cả hai cơ sở Hà nội và TP. HCM):

  • ▪ Kỹ sư: 5745
  • ▪ Thạc sỹ: 294

Quy mô đào tạo hàng năm: 2000 Sinh viên, 100 Học viên Cao học và 20 NCS.

ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

TT
TÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ

1

Ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử

52.52.02.01

1.1

Kỹ thuật Điện tử và Tin học công nghiệp

52.52.02.01.01

1.2

Trang bị Điện trong Công nghiệp và Giao thông

52.52.02.01.02

2

Ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

52.52.02.07

2.1

Chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông

52.52.02.07.01

2.2

Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông

52.52.02.07.02

3

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

52.52.02.16

3.1

Chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa Giao thông

52.52.02.16.01

3.2

Chuyên ngành Tự động hóa

52.52.02.16.02

3.3

Chuyên ngành Kỹ thuật Tín hiệu đường sắt

52.52.02.16.03

3.4

Chuyên ngành Thông tin tín hiệu

52.52.02.16.04

ĐÀO TẠO BẬC THẠC SỸ

TT
TÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ

1

Ngành Kỹ thuật Điện tử

60.52.02.03

2

Ngành Kỹ thuật Viễn thông

62.52.02.08

3

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa:

62.52.02.16

 

-  Chuyên sâu Tự động hóa trong Công nghiệp

-  Chuyên sâu Kỹ thuật Điều khiển Giao thông

 

ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SỸ

TT
TÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ

1

Ngành Kỹ thuật Viễn thông

62.52.02.08

2

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

62.52.02.16