Mỗi lần trở lại trường, chúng tôi những thành viên lớp KTVTB K38 lại có dịp nhớ lại những kỷ niệm đẹp nhất thời sinh viên của mình: được đi dạo vòng quanh khuôn v

Ngày 19/09/2015 Ban liên lạc (BLL) cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử chính thức được thành lập trực thuộc BLL CSV Trường.