Một số hoạt động BLL CSV Khoa Điện - Điện Tử

Ngày 19/09/2015 Ban liên lạc (BLL) cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử chính thức được thành lập trực thuộc BLL CSV Trường. Hiện nay Ban liên lạc CSV Điện-Điện tử gồm có 27 ủy viên; 01 Trưởng ban, 3 Phó ban và 4 Tiểu ban công tác.

Trong thời gian qua, BLL CSV Điện - Điện tử đã tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Khoa, của Trường, cụ thể như sau:

- Ngày 13/11/2015, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Trường, đoàn đại biểu BLL CSV Điện-Điện tử đã tham dự lễ tài trợ, dâng hoa và chúc mừng Trường. Đại diện BLL CSV Điện-Điện tử trong dịp đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - lần thứ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngày 14/11/2014, BLL CSV gặp mặt các lớp thuộc Khoa Điện-Điện tử và dự lễ khánh thành Cụm phù điêu và Giảng đường truyền thống - công trình do cựu sinh viên Trường đóng góp xây dựng. Sau buổi lễ Thường trực BLL CSV Điện-Điện tử gặp gỡ giao lưu trên quê hương quan họ với 06 Công ty thông tin tín hiệu trên tuyến đường sắt Bắc Nam.

Khánh thành cụm phù điêu Giảng đường truyền thống 15/11

Thường trực Ban liên lạc CSV chúc mừng Thầy Hiệu trưởng nhân ngày 20/11

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đại diện BLL CSV đã tặng hoa chúc mừng Khoa Điện - Điện tử, Thầy Hiệu trưởng và 06 Bộ môn chuyên nghành thuộc Khoa.

- Ngay sau đó để nhanh chóng đi vào hoạt động BLL đã đôn đốc nhắc nhở các lớp trong Khoa nhanh chóng thành lập BLL của lớp mình để xây dựng các đầu mối kết nối, xây dựng cơ sở dữ liệu CSV của Khoa. BLL CSV Điện - Điện tử đã kết nối với các lớp trên mạng xã hội FB, xây dựng thư viện ảnh, tổng hợp thông tin đại diện, đã và đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu CSV trên trang web chính thức của Khoa.