Vinh danh sinh viên K58 Khoa Điện-Điện tử trong Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các Trường Đại học của thành phố Hà Nội năm 2022

Nguyễn Minh Hoàng, cựu sinh viên lớp Tự động hóa K58, Khoa Điện - Điện Tử, trường Đại học Giao Thông Vận Tải, hiện đang làm việc tại Công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam, đã vinh dự được vinh danh trong Lễ Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học của thành phố Hà Nội ngày 17/11/2022.