BỘ MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN

DEPARTMENT OF COMMUNICATION ENGINEERING

Phòng 506 nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84 -24) - 37666743                            Email: bomonKTTT@utc.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Chu Công Cẩn
Năm sinh: 1960
Học vị: ThS-Giảng viên chính
Họ và tên: Nguyễn Tiến Hưng
Năm sinh: 1961
Họ và tên: Vũ Hoàng Hoa 
Năm sinh: 1970
Học vị: ThS-Giảng viên chính
Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Năm sinh: 1982
Học vị: TS
Họ và tên: Đặng Văn Hiếu
Năm sinh: 1982
Học vị: TS
Họ và tên: Phạm Hồng Quân
Năm sinh: 1983
Học vị: ThS
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm sinh: 1985
Học vị: ThS
Họ và tên: Nguyễn Yến Chi
Năm sinh: 1988
Học vị: KS