BỘ MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN

DEPARTMENT OF COMMUNICATION ENGINEERING

Phòng 506 nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84 -24) - 37666743                            Email: bomonKTTT@utc.edu.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Vũ Hoàng Hoa
Năn sinh: 1970
Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sỹ - Giảng viên chính
Năm bắt đầu giảng dạy: 1993
Điện thoại: 0916893370
Email: vuhoanghoa@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Điều khiển lưu lượng và QoS trong mạng truyền thông đa phương tiện TCP/IP