BỘ MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN

DEPARTMENT OF COMMUNICATION ENGINEERING

Phòng 506 nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84 -24) - 37666743                            Email: bomonKTTT@utc.edu.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Chu Công Cẩn
Năn sinh: 1960
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: ThS-Giảng viên chính

HƯỚNG NGHIÊN CỨU