BỘ MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN

DEPARTMENT OF COMMUNICATION ENGINEERING

Phòng 506 nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84 -24) - 37666743                            Email: bomonKTTT@utc.edu.vn

CÁC HOẠT ĐỘNG

Sinh hoạt lớp cùng cố vấn học tập

Sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm

Sinh viên báo cáo nghiên cứu khoa học

Hoạt động thể dục thể thao của sinh viên 

Sinh viên thực tập tại đài VOV

Sinh viên báo cáo bảo vệ tốt nghiệp

Sau buổi lễ báo cáo tốt nghiệp

Tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp