Hội thảo tư vấn kỹ năng mềm và giới thiệu việc làm cho sinh viên Khoa Điện-Điện tử tại Nhà máy Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Đơn vị tổ chức Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Ngày diễn ra sự kiện 25 Tháng 11 Năm 2020
Thời gian 8h30-17h00 ngày 25/11/2020
Địa điểm Phòng hội thảo tầng 4 nhà A8 Trường ĐH GTVT

Đối tượng tham dự: Sinh viên Khoa Điện-Điện tử

Nội dung Hội thảo:

- Giới thiệu về Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (LGDVH)

- Tư vấn kỹ năng mềm phục vụ công việc

- Chia sẻ kế hoạch tuyển dụng của Công ty LGDVH

- Sinh viên đăng ký tuyển dụng, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên