Hội thảo Khoa học Công nghệ mới và ứng dụng trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa

Đơn vị tổ chức Khoa Điện - Điện tử
Ngày diễn ra sự kiện 4 Tháng 11 Năm 2022
Thời gian 8h30
Địa điểm Trường Đại học Giao thông Vận tải
Loại Hội Thảo
Chi phí miễn phí