Thông báo tham dự Hội nghị Quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV - EICT 2018

Gửi các Chi hội viên chi hội Vô tuyến REV-UTC giấy mời tham dự Hội nghị REV-ECIT 2018.

Thời gian: Ngày 14/12 và sáng 15/12.

Địa điểm: TẦNG 10 - TÒA NHÀ CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN SỐ 115 TRẦN DUY HƯNG, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Danh sách các section và tên các báo cáo: Xem trong file đính kèm

Đăng ký tham gia: Thầy Nguyễn Văn Nghĩa - ĐT: 0903229702

                              Email: nguyennghia.ktd@utc.edu.vn