Thông báo tham dự Hội nghị Quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV - EICT 2018

Gửi các Chi hội viên chi hội Vô tuyến REV-UTC giấy mời tham dự Hội nghị REV-ECIT 2018.

  • Thời gian: Ngày 14/12 và sáng 15/12.
  • Địa điểm: Tầng 10 - Tòa Nhà Cục Tần Số Vô Tuyến Điện, Số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Danh sách các section và tên các báo cáo: Xem trong file đính kèm
  • Đăng ký tham gia: Thầy Nguyễn Văn Nghĩa             ĐT: 0903229702                  Email: nguyennghia.ktd@utc.edu.vn