Cuộc thi Marathon Coder 2020 Khoa Điện -  Điện tử

Đơn vị tổ chức Khoa Điện - ĐIện tử
Ngày diễn ra sự kiện 24 Tháng 10 Năm 2020
Thời gian 24/10/2020
Địa điểm Samsung LAB UTC