Trường Đại học Giao thông vận tải Livestream Tư vấn tuyển sinh 2022

Đơn vị tổ chức Trường Đại học Giao thông Vận tải
Ngày diễn ra sự kiện 27 Tháng 7 Năm 2022
Thời gian 19h00 - 21h30
Địa điểm Trường Đại học Giao thông Vận tải
Loại Lives stream Tư vấn trực tiếp