Sự kiện Khoa

Sự kiện Khoa

Sự kiện Khoa

Sự kiện Khoa

Sinh viên Khoa Điện-Điện tử Thi đỗ Học bổng tài năng Samsung STP 2021

Sự kiện Khoa

Hiện tại, để chuẩn bị nguồn nhân lực cho “ngôi nhà” mới tại Tây Hồ Tây chuẩn bị đi vào hoạt động vào đầu năm 2023 và bổ sung nhân lực cho

Sự kiện Khoa

Sự kiện Khoa

Sự kiện Khoa

Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên Khoa Điện-Điện tử đã tổ chức thành công Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Liên Chi Hội Sinh Viên Khoa Điện-Điện tử Khóa III nhiệm kì 2020-2023 giai đoạn 2021-2023.

Sự kiện Khoa

Tập thể GV-CBNV Khoa Điện-Điện tử ủng hộ, đồng hành, sẻ chia với si

Sự kiện Khoa

Ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo – Nhu cầu nguồn nhân lực lớn trong bối cảnh công nghiệp 4.0