Khoa Điện-Điện tử tiếp nhận phòng thí nghiệm Mitsubishi Electric FA và trao học bổng Mitsubishi Electric Việt Nam cho sinh viên

Sáng ngày 24/08/2022, tại Trường Đại học Giao thông vận tải đã diễn ra Lễ khai trương phòng thí nghiệm Mitsubishi Electric FA và trao học bổng Mitsubishi Electric Việt Nam cho sinh viên Khoa Điện-Điện tử.