Cuộc thi lắp mạch cho sinh viên ngành Kỹ thuật điện

Đơn vị tổ chức Bộ môn Kỹ thuật Điện
Ngày diễn ra sự kiện 27 Tháng 10 Năm 2019
Địa điểm Phòng 105 - A3, Trường Đại học Giao thông vận tải
Loại Cuộc thi