Mitsubishi Electric Việt Nam ký thỏa thuận tài trợ học bổng và thiết bị cho Trường Đại học Giao thông vận tải

Ngày diễn ra sự kiện 28 Tháng 1 Năm 2021
Thời gian 01/28/2021
Địa điểm Đại học Giao thông vận tải

Chiều ngày 28/01/2021, tại Trường Đại học Giao thông vận tải đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tài trợ học bổng và thiết bị điện-tự động hóa e-f@ctory do Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam (MEVN) tài trợ với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.