Hội thảo Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quan trắc và xây dựng CTGT

Đơn vị tổ chức Khoa Điện - Điện Tử Trung tâm KHCN GTVT
Ngày diễn ra sự kiện 25 Tháng 3 Năm 2022
Thời gian 9h00, Thứ sáu
Địa điểm Phòng Hội Thảo, Tầng 4, Nhà A8, Trường Đại học GTVT
Loại Hội Thảo Khoa học

Hội thảo Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quan trắc và xây dựng CTGT