Tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho SV khóa 56

Đơn vị tổ chức Trường Đại học Giao thông Vận tải
Ngày diễn ra sự kiện 19 Tháng 5 Năm 2020
Thời gian 14h00
Địa điểm Hội trường lớn, Trường Đại học Giao thông Vận tải
Loại Lễ phát bằng