Quy chế BLL CSV 

Xem file đính kèm

■ Quyết định thành lập BLL CSV Khoa Điện - Điện tử 

Xem file đính kèm

■ Các thông báo 

✓ Thông báo số 1: Xem file đính kèm

✓ Thông báo số 2: Xem file đính kèm

✓Thông báo số 3: Xem file đính kèm

TIN LIÊN QUAN

Mỗi lần trở lại trường, chúng tôi những thành viên lớp KTVTB K38 lại có dịp nhớ lại những kỷ niệm đẹp nhất thời sinh viên của mình: được đi dạo vòng quanh khuôn v

Ngày 19/09/2015 Ban liên lạc (BLL) cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử chính thức được thành lập trực thuộc BLL CSV Trường.