Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo năm 2021

- Tên ngành đào tạo tuyển sinh: KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

- Mã ngành xét tuyển: 7520218

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 sinh viên

- Thời gian đào tạo và bằng tốt nghiệp: 4 năm - Bằng Cử nhân; 5 năm - Bằng Kỹ sư

- Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 140 tín chỉ - Cử nhân, 180 tín chỉ - Kỹ sư

Thông tin chi tiết: https://feee.utc.edu.vn/tin-tuc/nganh-ky-thuat-robot-va-tri-tue-nhan-tao