: Chương trình Học bổng Đào tạo Samsung Innovation Campus (SIC) – Dự án trách nhiệm xã hội của Samsung.

 Chương trình Học bổng Đào tạo SIC về 03 khóa học: IoT, AI, BigData, được tài trợ miễn phí & được cấp Chứng chỉ bởi Samsung Electronics Vietnam.
BCS Lớp thông tin đến các bạn đăng ký tham dự. 

 Tên chương trình: Chương trình Học bổng Đào tạo Samsung Innovation Campus (SIC) – Dự án trách nhiệm xã hội của Samsung.


 Đối tượng: tất cả SV FEEE.UTC có nguyện vọng, có trách nhiệm học hết khóa đăng ký, hoàn thành nộp CV, hoàn thành bài miniTest.
 Nội dung: SV có thể tham gia 1 hoặc cả 3 khóa học gồm: IoT, AI, BigData
 Hình thức đào tạo: từ học Lý thuyết đến làm Dự án thực tế của Samsung.
    + Lý thuyết: SV được cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về AI, Big Data, IoT và khác
    + Dự án thực tế: phát triển kỹ năng thực hành khi tham gia vào các dự án thực tế của Samsung
    + Hỗ trợ và Mentor: trong suốt thời gian khóa học SV được hỗ trợ bởi các chuyên gia và có cơ hội học hỏi từ những người có kinh nghiệm thực tế.
   Thời gian đào tạo: tháng 03 - 08/2024.
 Lộ trình đào tạo:
    + Giai đoạn 1: SV học online thông qua tài khoản Linkedin, do Samsung cung cấp. SV tự bố trí thời gian tiến hành học online.
    + Giai đoạn 2: SV được đào tạo online, với sự hướng dẫn của chuyên gia.
    + Giai đoạn 3: SV được đào tạo offlone tại các trung tâm SIC và làm dự án cuối khóa
 Link đăng ký trước 24/03/2024, (SV đã đký thì KHÔNG cần đký LẠI): https://bit.ly/3vf23cc
 Lợi ích tham gia khi nhận được: 
       + Nhận Chứng chỉ cấp bởi Samsung Electronics Vietnam; 
       + Củng cố kiến thức số với IoT, AI, BigData; 
       + Rèn luyện năng lực thực chiến với các dự án thực tế của Samsung; 
       + Vinh danh dự án & vinh danh học viên xuất sắc tại các sự kiện Samsung; 
       + Tham gia các Cuộc thi sáng tạo công nghệ kỹ thuật SIC và khác, nhận tài trợ, giải thưởng
       + Được tài trợ học bổng - miễn phí 100% trong tất cả 03 khóa học SIC này. 
 Liên hệ hỗ trợ: Thầy Lê Minh Tuấn, Bộ môn KTVT, Khoa Đ-ĐT. 0989152855