Mục tiêu

Khoa Điện - Điện tử đảm nhận việc đào tạo ở cả hai cơ sở gồm 05 ngành đào tạo bậc Đại học, 03 ngành đào tạo bậc Thạc sỹ và 03 ngành đào tạo bậc Tiến sỹ;

Mục tiêu là đào tạo các kỹ sư sau khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên ngành, nắm vững các công nghệ mới, có khả năng nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, khai thác, thích ứng tốt trong môi trường làm việc của các tập đoàn, các tổng công ty, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước. Bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị phương pháp tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thực hành, sáng tạo và làm việc độc lập.

Các kỹ sư có thể tiếp tục được đào tạo ở bậc học cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ) ở trong cũng như ngoài nước.

1. HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TT
TÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN SÂU
MÃ SỐ

1

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 

7.52.02.01

1.1

Chuyên sâu Trang bị Điện trong Công nghiệp và Giao thông vận tải

7.52.02.01.01

1.2

Chuyên sâu Hệ thống điện Giao thông và Công nghiệp 

7.52.02.01.02

2

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

7.52.02.07

2.1

Chuyên sâu Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp

7.52.02.07.01

2.2

Chuyên sâu Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông

7.52.02.07.02

2.3

Chuyên sâu Kỹ thuật Viễn thông

7.52.02.07.03

3

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

7.52.02.16

3.1

Chuyên sâu Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Giao thông

7.52.02.16.01

3.2

Chuyên sâu Tự động hóa

7.52.02.16.02

3.3Chuyên sâuThông tin tín hiệu7.52.02.16.03
4NGÀNH KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO7.52.02.18
5NGÀNH HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH7.52.02.19

2. HỆ ĐÀO TẠO THẠC SỸ

TT
TÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN SÂU
MÃ SỐ

1

Ngành Kỹ thuật Điện tử

8.52.02.03

2

Ngành Kỹ thuật Viễn thông

8.52.02.08

3

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa:

8.52.02.16

 

  - Chuyên sâu Tự động hóa trong công nghiệp

  - Chuyên sâu Kỹ thuật Điều khiển Giao thông

 

3. HỆ ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

TT
TÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ

1

Ngành Kỹ thuật Viễn thông

9.52.02.08

2

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

9.52.02.16