THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (BỔ SUNG)

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học và Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT- BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/QĐ-TTg;

Nhà trường sẽ thu hồ sơ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên đại học hệ chính quy để xét miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho các sinh viên thuộc đối tượng chính sách.

Đối tượng chính sách gồm: Các loại đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi theo hướng dẫn ở phần Phụ lục đính kèm

Hồ sơ chế độ chính sách gồm:

- Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu).

- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu).

- Các loại bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng (theo hướng dẫn tại phụ lục).

Lưu ý:

Tất cả sinh viên thuộc diện chính sách được miễn, giảm học phí, cấp trợ cấp xã hội, cấp hỗ trợ chi phí học tập đều phải nộp lại hồ sơ.

Nội dung chi tiết về đối tượng, hướng dẫn hồ sơ, chế độ được hưởng, được ghi cụ thể trong phụ lục đính kèm.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/12/2023 đến hết ngày 07/12/2023.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác chính trị và Sinh viên; P.103-A9- Trường ĐH Giao thông vận tải.

Mọi thắc mắc, đề nghị liên hệ cô Nguyễn Thị Thu Hà, số điện thoại: 024 37666741.