Chương trình đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa đạt Chứng nhận đảm bảo chất lượng AUN-QA

Ngày 20/06/2022, Tổ chức mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) đã cấp Chứng nhận đạt chất lượng cho Chương trình đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Đây là ngành đầu tiên trong Khoa Điện-Điện tử và cũng là 01 trong 03 ngành đầu tiên của Trường Đại học GTVT tiến hành kiểm định chất lượng AUN-QA và đã đạt Chứng nhận chất lượng AUN-QA.

Điều này minh chứng rõ Khoa Điện-Điện tử luôn đào tạo và cung ứng cho các đơn vị sử dụng lao động nguồn nhân lực đạt chuẩn Quốc gia và hơn thế - đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) đối với ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;

 

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa được chứng nhận đạt tiêu chuẩn AUN-QA theo mô hình đảm báo chất lượng CTĐT AUN-QA. Mô hình AUN-QA bắt đầu từ việc xác định nhu cầu của các bên liên quan, sau đó chúng được truyền tải vào kết quả học tập mong đợi, và đưa vào CTĐT thông qua phương thức dạy và học, hoạt động kiểm tra, đánh giá sinh viên. Mô hình này kết thúc với việc đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và cải tiến liên tục hệ thống ĐBCL, thực hiện đối sánh để tìm ra các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất.