Thư mời tham dự Research School 2019 on "Enabling Technologies for Industry 4.0”

Đại học Công nghệ Sydney và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Research School 2019 on "Enabling Technologies for Industry 4.0” nhằm mục đích chia sẽ và trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu, đặc biệt dành cho các NCS, Học viên cao học và sinh viên năm cuối. Năm nay RS 2019 được tổ chức tại VNU Hà Nội. Hơn nữa, RS2019 sẽ được tổ chức cùng với Hội thảo ASEAN IVO về Phát hiện tấn công mạng và bảo mật thông tin cho ngành công nghiệp 4.0.

Thời gian: 26 - 27/3/2019.

Địa điểm: Đại học Quốc gia Việt Nam, Đại học Kỹ thuật và Công nghệ, 144 Xuân Thủy, huyện Cầu Giấy, Hà Nội.

Websitehttp://jtirc.uet.vnu.edu.vn/rs2019/

Một số diễn giả mời: http://jtirc.uet.vnu.edu.vn/rs2019/index.php/keynotes/

Trân trọng kính mời các NCS, học viên, sinh viên đăng ký tham gia.

Đăng ký tham gia: http://jtirc.uet.vnu.edu.vn/rs2019/