Thông báo xét chọn học bổng Mitsubishi Electric VN cho SV Khoa Điện-Điện tử năm 2022

Căn cứ Thỏa thuận tài trợ giữa Trường Đại học GTVT (UTC) và Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam (MEVN), ký ngày 28/01/2021, về việc triển khai chương trình Học bổng MEVN cho sinh viên Khoa Điện-Điện tử Trường Đại học GTVT.

Khoa Điện-Điện tử Trường ĐH GTVT thông báo rộng rãi đến các sinh viên trong Khoa để đăng ký xét chọn học bổng Mitsubishi Electric Việt Nam.

(1). Đối tượng: Học bổng Mitsubishi Electric VN dành cho SV chính quy Khoa Điện-Điện tử, ngành kỹ thuật điện, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ngành kỹ thuật điện tử viễn thông, ngành kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo

(2). Số lượng học bổng: Tổng số 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.500.000 VNĐ

- Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông:                              04 suất

- Ngành Kỹ thuật điện:                                                    06 suất

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa:                 09 suất

- Ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo:                     01 suất

(3). Điều kiện nhận học bổng

- Điểm học tập trung bình tích lũy đến hết năm học 2021-2022, đạt từ 3.0 trở lên (thang điểm 4) và không có điểm thi lần 1 dưới 5.0 (thang điểm 10);

- Xếp loại rèn luyện sinh viên đến nay đạt từ tốt trở lên;

- Có học tập nghiên cứu, thí nghiệm thực hành, khai thác sử dụng thiết bị điện-điện tử-tự động hóa của hãng Mitsubishi Electric;

- Tham gia tích cực các hoạt động Câu lạc bộ kỹ thuật SV Điện-Điện tử, Liên chi Đoàn SV Khoa, Liên chi Hội SV Khoa, các hoạt động chung của Khoa;

- Chưa nhận học bổng của các Công ty cùng ngành nghề hoạt động với MEVN tại thị trường Việt Nam;

- Ưu tiên sinh viên có công trình khoa học/đề tài/dự án sử dụng thiết bị MEVN;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ đoàn - hội - CLB … ;

- Ưu tiên sinh viên chưa từng nhận học bổng.

(4). Hồ sơ:

- Đơn đăng ký xét chọn học bổng Mitsubishi Electric Việt Nam.

- Bản chụp/photo các giấy chứng nhận/xác nhận các hoạt động, thành tích.

- Thực hiện kê khai và upload minh chứng theo link

(5). Thời gian

            Hồ sơ xét chọn Học bổng Mitsubishi Electric VN gửi về VPK (c.Yến, P.101-A6) trước 10h ngày 12/08/2022.

 

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Trịnh Lương Miên