Thông báo mời viết bài và tham gia Hội thảo ComNavi 2016

Hội thảo thông tin và định vị trên biển năm 2016 (ComNavi 2016) được tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu khoa học về biển đảo, đặc biệt là lĩnh vực thông tin và định vị ứng dụng cho phát triển kinh tế biển, giảm thiểu thiên tai.

Các bản báo cáo tại Hội thảo bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh và sẽ được xuất bản trong kỷ yếu của hội nghị do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ấn hành.

Địa điểm tổ chức: Trung tâm hợp tác khoa học kỹ thuật Việt-Đức, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian báo cáo: 08/10/2016
Thời hạn nộp bài: 08/09/2016
Mẫu bài viết: http://vdz.edu.vn/Uploads/files/ComNavi%2015_10_16_Template.doc

Hòm thư nhận bài:  gửi bài dạng word đến địa chỉ email vdz@hust.edu.vn
Liên hệ: Mrs. Nhung ĐT. 043868 2118 - bấm số 0, Email. vdz@hust.edu.vn,

Thông tin Hội thảo: http://vdz.edu.vn/comnavi2016

Đơn vị tổ chức: Viện điện tử viễn thông, TT định vị Navis, TT hợp tác KHKT Việt- Đức
Đơn vị bảo trợ: ĐHBK Hà Nội, Hội vô tuyến điện tử Việt Nam
Đơn vị tài trợ: Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức - DAAD