Thông báo: HuReDee 2022 đào tạo tiếng Nhật và định hướng việc làm (miễn phí)

HuReDee Nhật Bản (Human Resources Development & Employment Organization)

1. Mục tiêu của khoá đào tạo

- Đào tạo kỹ năng tiếng Nhật đạt trình độ N4 và/hoặc N3,

- Đào tạo các kỹ năng mềm và các kỹ năng chuyên môn theo nhu cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản,

- Trang bị kiến thức về văn hoá, con người và đất nước Nhật Bản,

- Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên,

- Tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc và trao đổi với quản lý nhân sự của các tập đoàn công nghiệp, các công ty, doanh nghiệp Nhật Bản uy tín.

- SV được tuyển dụng, làm việc tại các công ty Nhật Bản uy tín với điều kiện tuyển dụng theo chế độ đãi ngộ như đối với SV Nhật Bản tốt nghiệp đại học khối kỹ thuật.

2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh

- Sinh viên năm thứ 4 các chuyên ngành thuộc Khoa Điện – Điện tử;

- Có nguyện vọng làm việc trong các doanh nghiệp tại Nhật Bản.

- Dự kiến tốt nghiệp đại học trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023.

- Có điểm học lực trung bình 3 năm từ 2.1 trở lên.

3. Số lượng: 30 sinh viên/khoá

4. Thời gian học: Từ tháng 9/2022 đến tháng 7/2023 (dự kiến); 3-5 buổi/tuần, 3 tiếng/buổi. (Thời gian, địa điểm học sẽ được sắp xếp linh hoạt để phù hợp với lịch học các môn chính khoá của sinh viên).

5. Học phí và cam kết tham gia khoá học:

- Miễn phí toàn bộ học phí và tài liệu cho sinh viên được lựa chọn tham gia khoá học.

- Miễn phí tư vấn, định hướng nghề nghiệp.

- Miễn phí tham dự các hội thảo tuyển dụng của các công ty Nhật Bản.

- Để đảm bảo sinh viên được lựa chọn sẽ tham gia chương trình đầy đủ với nỗ lực và quyết tâm cao, nhà trường tạm thu một khoản kinh phí khi bắt đầu khoá học và sẽ hoàn trả đầy đủ cho sinh viên sau khi khoá học kết thúc và sinh viên đảm bảo tham gia tối thiểu 80% thời lượng khoá học (10% vắng mặt có lý do chính đáng). Khoản tạm thu cụ thể như sau:

+ 3.000.000đ/sinh viên chưa tốt nghiệp,                                                                                

+ 30.000.000đ/sinh viên đã tốt nghiệp có nguyện vọng theo học.

- Trường hợp sinh viên xin dừng học sau khi đã tham gia khoá học, sinh viên sinh viên có nghĩa vụ đóng bổ sung phần kinh phí đào tạo còn thiếu nếu kinh phí tính đến thời điểm sinh viên dừng học vượt quá số tiền tạm thu.

6. Quy trình tuyển chọn

- Sinh viên khai thông tin qua đường link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1slDcDIFZIe3HQ8ExIHKm9szToAesapZ1/edit#gid=1695804044

- Thời hạn nộp bản khai thông tin qua đường link để đăng ký: Trước ngày 31/8/2022.

- HuReDee lựa chọn sinh viên vào vòng phỏng vấn thông qua thông tin đăng ký của sinh viên.

- HuReDee và doanh nghiệp tuyển dụng sẽ phỏng vấn trực tiếp hoặc gián tiếp những sinh viên được lựa chọn với sự tư vấn của Trường ĐHGTVT.

- Thời gian thực hiện phỏng vấn: sẽ gửi thông tin cho các ứng viên qua email vào ngày 05/9/2022.

- Thời gian thông báo kết quả tuyển chọn: giữa tháng 9/2022.

7. Liên hệ

Để có thêm thông tin về Tổ chức HuReDee và khoá học, các ứng viên tham khảo tài liệu đính kèm và/hoặc liên hệ cô Linh/cô Ngân – Phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Trường ĐH GTVT

Email: ntlinh_dn@utc.edu.vn, ngannp@utc.edu.vn

ĐT: 0243.7664078/0904259688/ 0984706690