Sinh viên Kỹ thuật Viễn thông K60, K61 tham quan trải nghiệm Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Viettel tại Hòa Lạc

Ngày 19/11/2022 vừa qua, sinh viên Kỹ thuật Viễn thông K60, K61 đã có buổi trải nghiệm thực tế tại trụ sở Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội (Viettel) tại Hoà Lạc và học viện Viettel.

 

Nhằm tạo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, giúp sinh viên hiểu được lĩnh vực nghề nghiệp mà mình đang tham gia học tập và nghiên cứu; đồng thời giới thiệu các cơ hội việc làm cho sinh viên năm thứ 3 và năm cuối, cũng như quảng bá hình ảnh Trường Đại học Giao Thông Vận Tải và xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp. Ngày 19/11/2022 Bộ môn Kỹ Thuật Viễn Thông Khoa Điện – Điện Tử đã tổ chức đưa 100 sinh viên khóa 61 và khóa 60 chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông tham quan trải nghiệm tại Tập đoàn Công Nghiệp Viễn Thông Quân Đội (Viettel).

A group of people posing for a photo</p><p>Description automatically generated

Đại diện Tập đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội (Viettel) làm việc với nhà trường có anh Nguyễn Anh Tuấn – Quản lý tuyển dụng Bộ phận nhân sự - Tập đoàn Viettel cùng các đồng chí trong các phòng ban của Học viện Đào tạo Viettel.

Về phía nhà trường, có PGS TS Nguyễn Cảnh Minh, TS Đỗ Việt Hà, ThS Trần Đức Trung, ThS Mai Thị Thu Hương.