NCS Đặng Việt Phúc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngành các trạm điện và hệ thống điện

Ngày 12/10/2016, tại trường Đại học tổng hợp giao thông đường sắt Mátcơva Imperator Nicholas II  (MIIT) - Liên bang Nga, NCS. GV. Đặng Việt Phúc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại hội đồng cấp Bộ D.218.005.02, với tên đề tài “Nâng cao chất lượng điện trong hệ thống cung cấp điện sức kéo tàu điện metro bằng bộ chỉnh lưu 12 xung (Повышение качества электрической энергии в системе тягового электроснабжения метрополитена за счёт внедрения 12-пульсовых выпрямителей)”, thuộc ngành 05.14.02 - Các trạm điện và hệ thống điện (электрический станции и электроэнергетические системы), dưới sự hướng dẫn của TSKH. GS. Shevlyugin Maxim Valerievich.

Ảnh buổi bảo vệ của NCS Đặng Việt Phúc.

Đặng Việt Phúc, giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện thuộc Khoa Điện-Điện tử, trở lại LB Nga để tiếp tục làm NCS tại Đại học MIIT theo chương trình học bổng đề án 911, sau khi tốt nghiệp Đại học kỹ thuật Irkutsk. Với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, sự hướng dẫn biệt tình của Thầy hướng dẫn, Đặng Việt Phúc đã hoàn thành luận án tiến sĩ của mình trước hạn gần 1 năm. NCS đã công bố 09 bài báo, trong đó có 05 bài báo thuộc danh mục tạp chí cấp quốc gia LB Nga. Luận án của Đặng Việt Phúc đưa ra phương pháp nâng cao chất lượng điện trong hệ thống cấp điện sức kéo cho tàu điện metro khi sử dụng trạm biến áp với bộ chỉnh lưu 12 xung; xây dựng được chương trình mô phỏng để đánh giá hiệu quả các thiết bị cung cấp điện sức kéo, đánh giá được ảnh hưởng của thành phần sóng hài bậc cao đến việc cấp điện sức kéo trong hệ thống đảm bảo an toàn chạy tàu ở các điều kiện khác nhau. Những đóng góp mới này đã được Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Bộ D.218.005.02 đánh giá cao và 100% thành viên đã bỏ phiếu đồng ý NCS xứng đáng nhận học vị tiến sỹ.

Chúc mừng NCS Đặng Việt Phúc bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ.