CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV TUYỂN DỤNG

 


1.Đối tượng : Kỹ sư chính quy chuyên ngành tự động hóa tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên.
 

2.Số lượng : 20 người
 

3.Thu nhập :
- Lương thử việc: 8.360.000 đồng / tháng
- Lương năm 1: 8.800.000 đồng / tháng
- Lương năm 2: 10.000.000 đồng / tháng
Đối với người có trình độ tay nghề chuyên môn cao đáp ứng ngay yêu cầu công việc được áp dụng hệ số khuyến khích không quá 2 lần so với mức lương trên.
 

4.Quyền lợi :
- Được tạo điều kiện bố trí công việc đúng chuyên ngành và có nhiều cơ hội phát triển.
- Được hỗ trợ nhà ở đối với trường hợp ở nơi khác đến,phải thuê nhà,thời gian hỗ trợ là 60 tháng tính từ tháng hợp đồng lao động có hiệu lực.
- Được hưởng chế độ BHXH,BHYT, BHTN, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, ăn giữa ca và các chế độ khác theo quy chế của công ty.
- Được nghỉ và hưởng nguyên lương theo mức lương HĐLĐ các ngày lễ, Tết, ngày kỉ niệm truyền thống ngành Than.
- Được bổ sung tiền lương, chế độ phúc lợi các ngày lễ, Tết, ngày kỉ niệm truyền thống ngành Than, truyền thống Công ty.
 

5.Thời gian phỏng vấn : trong tháng 2, 3 năm 2023