Chương trình trao đổi sinh viên AIMS kỳ học mùa xuân năm 2023 của Trường Đại học Quốc lập Chonnam - Hàn Quốc

1. Giới thiệu sơ lược về chương trình:

 AIMS chương trình là chương trình được thiết kế dễ tạo điều kiện vừa tạo chuyên sâu, vừa cung cấp những  trải nghiệm quý giá tại Hàn Quốc cho sinh viên đại học.  Trong quá trình tham gia chương trình, sinh viên sẽ hoàn thành các môn học liên quan đến việc học tập của mình, thực hiện các nghiên cứu tải chủ đề cùng với các sinh viên sau đại học Hàn Quốc, thăm các công ty Hàn Quốc về  thuật, tham gia trải nghiệm văn hóa và các hoạt động khác.  Trường Đại học GTVT bắt đầu tham gia chương trình từ năm 2018. Đến nay đã có 09 sinh viên của trường được nhận học bổng đi học tại Trường Đại học Quốc lập Chonnam.  Trong giai đoạn tiếp theo 2021-2025, chương trình tập trung cho sinh viên các ngành kỹ thuật, đặc biệt ưu tiên sinh viên trong các lĩnh vực Al, IoT, Phần mềm kỹ thuật, Máy tính kỹ thuật, Kỹ thuật cơ khí

2. Đối tượng và tiêu chuẩn nộp hồ sơ:

 Sinh viên đang theo học các ngành kỹ thuật, đặc biệt ưu tiên sinh viên trong các lĩnh vực Al, IoT, Kỹ thuật phẩn mềm, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật Cơ khí;  có thành tích học tập tốt, sử dụng tiếng Anh thành thạo, ưu tiên các sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc.

3. Giá trị học bổng:

- Miễn học phí:

- Miễn phí các bữa ăn và ở trong ký  túc xá (CNU hỗ trợ 3 bữa ăn / ngày, 7 ngày / tuần)

- Miễn phí tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình;  Hoàn trả chi phí mua sách;

- Các kho học tiếng Hản miễn phí. 

* Đối với các sinh viên có thành tích học xuất sắc (theo tiêu chuẩn trong tài liệu đính kèm) có thể có cơ hội nhận được học bổng toàn phần GKS – Global Korean Scholarship

 4. Thời gian học bổng: 04 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2023

5. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin tham gia dự tuyển chương trình (có chữ ký xác nhận của Khoa) (theo phụ lục đỉnh);

- Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh,

- Bảng điểm (công chứng sang tiếng Anh);

- 01 hộ chiếu ảnh; 

- Bản scan hộ chiếu

6. Quy trình nộp và duyệt hổ sơ:

- Nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên đến hết ngày 14/10/2022. 

- Từ 18-21 / 10/2022: Phòng HTQT & NCPT lập báo cáo, đề xuất Ban Giám hiệu phê duyệt doch nich duyệt danh sách ứng dụng viên. 

- Từ 24-25 / 10/2022: Phòng HTQT & NCPT gửi trường đối tác danh sách ứng dụng để trường đối tác trực tiếp liên kết hồ sơ hoàn thiện.

7. Địa chỉ nhận hồ sơ :

  - Cô Ngô Thùy Linh, P.304-A1 Phòng HTQT & NCPT

      ĐT: 0243.7664078/0904259688 (nhận hồ sơ trong giờ làm việc hành chính)