Ký kết bản thỏa thuận hợp tác hướng nghiệp và đào tạo, mở ra cơ hội chia sẻ học tập, tiếp cận với các nền công nghệ
theo xu hướng của thế giới giữa các giảng viên, sinh viên Khoa Điện-Điện tử với các chuyên gia công nghệ cao của FSoft

Ảnh: 
Kiểu slide show: 
Số thứ tự: 
4