Tham gia tranh tài vòng chung kết toàn quốc Robocon Việt Nam 2018. Robocon Việt Nam là cuộc thi thường niên do Đài Truyền hình Việt Nam
tổ chức và trở thành sân chơi quen thuộc với bao thế hệ sinh viên đam mê sáng tạo, yêu công nghệ..

Ảnh: 
Kiểu slide show: 
Số thứ tự: 
6