Với những nỗ lực hết mình và nhiệt tình tham dự giải của các nữ cầu thủ xuất sắc giành giải Ba,
xứng đáng với danh hiệu nữ sinh "Giỏi - Khỏe - Đẹp"

Ảnh: 
Kiểu slide show: 
Số thứ tự: 
8