Khoa Điện - Điện tử
  • Sinh viên trong ngày svmc-open day
  • Lễ ký kết hợp tác với fpt software-2017
  • nhận danh hiệu SV Năm tốt tại Quốc Tử Giám
  • SV thực hành tại PTN
  • Đề tài KC03-05 & KC03-21
  • Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa
  • Hội chợ Techmart 2010