• Vững bước đi lên
  • Cựu sinh viên tiêu biểu
  • Lớp đào tạo liên kết với Đức
  • Đội bóng đá nữ Khoa Điện - Điện tử
  • Giao lưu sinh viên Việt - Nhật
  • Đội tuyển Robocon 2018
  • Đề tài B2012-04-05
  • Lễ ký kết hợp tác với FPT Software 2017
  • Hội thảo chiến lược khoa giai đoạn 2018-2023
  • Sinh viên trong ngày SVMC - Open day