BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

Địa chỉ: P503, P504 Nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37664045     Di động: 091.259.6789           E-mail: bmvth@utc.edu.vn; bmktvt@gmail.com

CƠ CẤU TỔ CHỨC & CƠ SỞ VẬT CHẤT

Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Bộ môn hiện có 17 Giảng viên, trong đó có 01 PGS, 06 Tiến sỹ, 10 Thạc sỹ (02 giảng viên đang nâng cao trình độ ở nước ngoài). Ngoài ra, Bộ môn còn được hỗ trợ bởi đội ngũ các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên thỉnh giảng có nhiều kinh nghiệm của Học viện Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, Đại học Quốc gia Hà nội... Phấn đấu đến năm 2020, Bộ môn có 50% giảng viên có trình độ Tiến sỹ.

 

Ngoài các phòng thí nghiệm chuyên ngành của Khoa Điện - Điện tử và phòng thí nghiệm của Trung tâm Khoa học công nghệ GTVT, người học có thể thực hành và thí nghiệm tại phòng thí nghiệm “Chuyên ngành” và phòng thí nghiệm “Tăng cường năng lực nghiên cứu Điện tử - Viễn thông” với nhiều thiết bị hiện đại do Bộ môn quản lý.

 
Sinh viên lớp Kỹ thuật Viễn thông khóa 51 đang thực hành, thí nghiệm
tại phòng thí nghiệm chuyên ngành.