Cơ cấu tổ chức & CSVC BM DKH | Khoa Điện - Điện tử

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Bộ môn hiện có 9 Giảng viên tại cơ sở 1 (trong đó có 02 TS, 02 ThS - NCS ở nước ngoài (01-NCS ở Trung Quốc, 01-NCS ở Nhật Bản), 02 ThS-NCS trong nước, 02 ThS). Tại cơ sở 2 có 02 Giảng viên (trong đó có 01 TS và 01 KS). Bên cạnh đó là các GS, PGS, TS và các Thầy, Cô có nhiều kinh nghiệm từ các Trường Đại học và các Viện nghiên cứu cùng tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn cao học và luận án tiến sĩ. Phấn đấu đến năm 2020, Bộ môn có 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Phòng thí nghiệm

Bộ môn có 02 phòng thí nghiệm thực hành được hình thành từ các nguồn hỗ trợ khác nhau như ngân sách nhà nước, các dự án nghiên cứu và sự hỗ trợ của các công ty bên ngoài, bao gồm:

  • ✓  Phòng thí nghiệm Tự động hóa, 301a - A4;
  • ✓  Phòng thực hành vi điều khiển, 301b - A4.

Ngoài ra tại phòng thí nghiệm Điện - Điện tử có các thiết bị hiện đại phục vụ cho thí nghiệm Microchip, Điều khiển quá trình, Công nghệ GPS và Xử lý ảnh.

Các sinh viên, học viên cao học và NCS có thể thực hành và thí nghiệm với nhiều thiết bị hiện đại.

 
Ảnh sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm. 
Mô hình điều khiển động cơ sử dụng dSPACE1105.
Thực hành trên hệ nhúng Altium Designer-NanoBoard -3000-FPGA.