Mục tiêu

Khoa Điện - Điện tử đảm nhận việc đào tạo ở cả hai cơ sở gồm 03 ngành đào tạo bậc Đại học (với 10 chuyên ngành), 03 ngành đào tạo bậc Thạc sỹ (với 04 chuyên sâu) và 02 ngành đào tạo bậc Tiến sỹ;

Mục tiêu là đào tạo các kỹ sư sau khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên ngành, nắm chắc các công nghệ mới, có khả năng nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, khai thác, thích ứng tốt trong môi trường làm việc của các tập đoàn, các tổng công ty, các cơ quan, cũng như các công ty trong và ngoài nước. Bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị phương pháp tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thực hành, sáng tạo và làm việc độc lập;

Các kỹ sư có thể tiếp tục được đào tạo ở bậc học cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ) ở trong cũng như ngoài nước.

1. HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TT
TÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ

1

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 

7.52.02.01

1.1

Trang bị Điện trong Công nghiệp và Giao thông

7.52.02.01.01

1.2

Hệ thống điện Giao thông và Công nghiệp 

7.52.02.01.02

2

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

7.52.02.07

2.1

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp

7.52.02.07.01

2.2

Chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông

7.52.02.07.02

2.3

Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông

7.52.02.07.03

3

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

7.52.02.16

3.1

Chuyên ngành Điều khiển và Tự động hóa Giao thông

7.52.02.16.01

3.2

Chuyên ngành Tự động hóa

7.52.02.16.02

3.3

Chuyên ngành Kỹ thuật Tín hiệu đường sắt

7.52.02.16.03

3.4Chuyên ngành Thông tin tín hiệu7.52.02.16.04
3.5Chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh 7.52.02.16.05

2. HỆ ĐÀO TẠO THẠC SỸ

TT
TÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ

1

Ngành Kỹ thuật Điện tử

8.52.02.03

2

Ngành Kỹ thuật Viễn thông

8.52.02.08

3

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa:

8.52.02.16

 

  - Chuyên sâu Tự động hóa trong Công nghiệp

  - Chuyên sâu Kỹ thuật Điều khiển Giao thông

 

3. HỆ ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

TT
TÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ

1

Ngành Kỹ thuật Viễn thông

9.52.02.08

2

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

9.52.02.16